W USA, w 2016r., wg. http://www.gunviolencearchive.org/past-tolls 15.068 osób utraciło życie wskutek użycia broni. Ludność Stanów Zjednoczonych w tymże roku to,  wg. http://www.populationpyramid.net/pl/stany-zjednoczone/2016/ dokładnie 324.118.787 osób. Proste wyliczenie mówi, że w 2016r., w wyniku kontaktu z bronią palną, na 100.000 mieszkańców USA, utraciło życie 4,65 osoby. Obywatele USA posiadają tej broni diabli wiedzą ile, oblicza się, że liczba giwer w prywatnych rękach usatych przewyższa ich liczbę  w proporcji 112szt./100 mieszkańców. Pamiętajmy jednak, że wśród tej broni są zarówno "zabawki" kal. .22, ale i broń maszynowa, czy karabiny snajperskie. Gdyby Polacy mieli tyle samo broni co usaci(obywatele USA) - to powinno w PL anno Domini 2016 - 38.433.000 osób - zginąć "od broni" min. 1787 osób.

W tymże roku 2016, w wypadkach komunikacyjnych w Polsce zginęło 2993 osób, a mają Polacy tych fur niespełna 600 na 1000 mieszkańców. Gdyby mieli 1120 na 1000, czyli tyle ile mają giwer usaci - to zginęłoby ich  5.597, ale jakoś nie słyszałem żeby ktokolwiek nawoływał do odebrania Polakom samochodów, Dlaczego odmawia się nam powszechnego dostępu do broni???

Czy zdrowy psychicznie człowiek, posiadający obywatelstwo polskie nieprzerwanie od 30 lat, bo takie warunki brzegowe uważam za sine qua non - nie może mieć "klamki"?

Przy jednostkowym koszcie markowego pistoletu na poziomie ok. 4.000PLN zapewne nie byłoby obecnie więcej chętnych niż 1.500.000, ale... Gdyby administracyjnie nakazać "zbrojenie się" Narodu wyłącznie sprzętami krajowej produkcji to cena jednostkowa polskiej giwery spokojnie oscylowałaby w granicach 2.000PLN. Policzmy, 2.000 x 1.500.000 = 3.000.000.000(słownie: trzy duże bańki). Tyle bogactwa można wciągnąć do budżetu, a gdzie koszt amunicji? Ile to nowych miejsc pracy w Radomiu i Pionkach? Ile nowych strzelnic? Wystarczy jeszcze tych "uzbrojonych" trochę podszkolić w klubach strzeleckich z taktyki walki partyzanckiej i mamy... 150 brygad OT nie wydając na nie ani grosza!!! Co Pan na to panie Antoni?

Dlaczego polska "władza" boi się "uzbrojenia" Narodu?

 

xylen