W dniu 13.05.2016r., o godz. 17:00, w sali Klubu Akwen - Siedziba KK NSZZ "Solidarnośc", Gdańsk, Wały Piastowskie 24 - odbędzie się spotkanie autorskie prof. Jerzego Roberta Nowaka z czytelnikami. Wstęp wolny. Zapraszamy