DEKLARACJA

przystąpienia do Stowarzyszenia „ Jedna Polska

Ja ...........................................................……………...……...………………………............………………..……..

tel. ……………………………………………..….e-mail……..………………………..…………………………..

proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Jedna Polska.

Zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Statutu i Uchwał, aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia, oraz do terminowego uiszczenia składek członkowskich.

.................................…                                               ………………………….

           data, miejsce                                                                                                           podpis czytelny

Udzielam poparcia w/w kandydatowi na członka Stowarzyszenia:

1)…………………………………………………………………………………………………………

                           imię i nazwisko członka popierającego                                                                                 podpis

2)…………………………………………………………………………………………………………

                           imię i nazwisko członka popierającego                                                                                 podpis

Uchwała nr ………. Zarządu Stowarzyszenia Jedna Polska z dn ..................… o …………………..……………..

                                                                                                                                                                                             *przyjęciu, odrzuceniu kandydata na członka ………………………………………….................…….. do Stowarzyszenia.

                                                                           *zwyczajnego, honorowego, wspierającego

Za zgodność:.

………...............................…

   czytelny podpis sekretarza Zarządu

* Właściwe wpisać

 

Ankieta osobista Kandydata

( nieobowiązkowa )

Nazwisko i imiona ........................................................……………………………………………………………..

Adres zamieszkania .....…-........….   ....….……….................……..   ………….……………………......................                                                  kod pocztowy                           miejscowość                                                           ulica nr        

Wykształcenie .….....................….. tytuł naukowy …………………………...……………………...............……...

……………………………………………………………………………………………………………………....... zawód ....................………………Obecne miejsce pracy i funkcja………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

Przynależność do partii politycznych, stowarzyszeń, organizacji społ. itp. …………………..................................... …………………………………………….......................................………………………………………................ Pełnione funkcje .........……………………………....…………………..............………………................................ Działalność w innych organizacjach i ciałach przedstawicielskich/jakich/.......………………...................................

………………………………………………………………………………………………………..………………. …………………………………………………………………………………………………...……………………

Propozycje działań i tematy jakimi chciałby zainteresować kandydat innych członków Stowarzyszenia.

………………………………................................................................................................................

………………………………................................................................................................................

………………………………................................................................................................................ ………………………………..........................................................................................................…..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………


You can make your Joomla! website unavailable to visitors until selected date. To enable this option login to Administrator back-end.

1. Click the Extensions → Template Manager → JM-Template-Name → Basic Settings menu item

2. Find field Coming Soon and click Enable button.

3. Next set date in filed Coming Soon Date.

Click the Save button to implement the new settings.

Title and description you can change in Extensions → Module Manager. Find module Our site is coming soon on position coming-soon. You can also publish different type of module if you like.

Coming Soon page can be easily customised in file - /templates/jm-template-name/tpl/comingsoon.php

as low as 29.95 month
Single Room
The art of meeting your highest expectations.
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Morbi rhoncus diam quis augue
 • Proin non finibus diam
 • Pellentesque varius
 • Vivamus quis leo
 • Donec ut elit maximus
as low as39.85 month
Double Room
Great Location, Service and Stay.
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Morbi rhoncus diam quis augue
 • Proin non finibus diam
 • Pellentesque varius
 • Vivamus quis leo
 • Donec ut elit maximus
as low as99.95 month
Apartment
See what a difference a stay makes.
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Morbi rhoncus diam quis augue
 • Proin non finibus diam
 • Pellentesque varius
 • Vivamus quis leo
 • Donec ut elit maximus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris in augue mollis, semper est ac, aliquet turpis. Vestibulum ut dapibus dolor.

Vestibulum commodo, ligula non iaculis tristique, erat sem luctus sapien, sed auctor felis nisi sed mauris. Maecenas eu iaculis tortor, ac volutpat ipsum. In eget lacus erat.

Nullam nec magna tellus. Vestibulum rutrum velit et nulla tristique, ac sodales risus tempor. Mauris in augue mollis, semper est ac, aliquet turpis. Vestibulum ut dapibus dolor.

Phasellus sed nisi ut nibh accumsan commodo sed a libero. In ut semper felis, a vestibulum mi. Ut et lacus lectus. Vivamus tempus erat et augue bibendum posuere. In mauris metus, ultrices vel vulputate nec, dictum eget nulla. Etiam ac est metus.

Mauris at orci pretium, congue erat vel, vulputate eros. In posuere venenatis lacinia. Mauris aliquam faucibus velit, vitae cursus tellus aliquam vel.

Aktualne wydarzenia - z życia i działalności stowarzyszenia "Jedna Polska" oraz innych stowarzyszeń, z którymi współpracujemy.